DKV wijzigingen


DKV - hospitalistieverzekeringen
Voor al uw vragen bel ons 0471818284 .

De gemakelijkste oplossing voor uw problemen.


-Welke wijzigingen voeren we voor u uit?


- Adres/telefoon/e-mail wijziging

- Wijziging bankrekeningnummer

- Copie GDPR .Copie van uw polis. Uitleg over uw polis.

- Wijziging toevoeging vrijstelling in uw polis.

- Vraag over terugbetaling. Vraag over medische behandeling.

- Vraag over terugbetaling ziekenhuisopname.

- Vraag over betalingsherinnering.

- Offerte naar aanleiding stopzetting dekking via werkgever.

- Medi-Card@ onleebaar/gestolen/verloren.

- Verzekeringsattest.

- Kopie verzekeringspolis.

- Toevoegen pasgeborene.

- Nieuw SEPA mandaat. 


Oplossing van uw DKV hospitalistie -specialist:


- We voeren alle wijzigingen voor u door.

- We komen tot bij uw thuis , dit wanneer u tijd heeft.

- Indien u dit wenst leggen we de polisvoorwaarden uit.

- We lossen uw problemen op.

- Dit in gans Vlaanderen.Bestaande klanten bij DKV


DKV ontwikkelde een nieuw concept: de DKV Hospi-select en DKV Hospi-flexi verzekering per 01/01/2018. Deze vervangt de voorgaande producten DKV IS2000 en DKV premium, maar cliënteel die voorafgaand de formules IS2000 en premium onderschreven hebben, blijven deze behouden. 

Belangrijkste waarborgen van DKV IS2000

  • Hospitalisatie

Alle ziekenhuiskosten (verblijfskosten, verblijf van een ouder bij verzorgd kind, ambulance op de weg,…), ongeacht bedrag of duur.

  • Ambulante zorgen pre- & post-hospitalisatie

Alle medische kosten één maand voor de hospitalisatie en drie maanden erna.

  • Ambulante zorgen ‘zware ziekten’

Alle medische kosten die rechtstreeks in verband staan met 27 zware ziekten (kanker, diabetes, …). Geen hospitalisatie vereist.

  • Wereldwijde dekking met bijstand in het buitenland

 

Medi-Card

Met deze kaart kunt u zowel uw ziekenhuisopname melden, als de apothekerskosten doorgeven. Geen administratieve rompslomp dankzij

  • de rechtstreekse betaling van de factuur aan het ziekenhuis
  • de elektronische verwerking van de apotheekbriefjes.

Apotheekbriefjes hoeven dus niet langer bijgehouden en opgestuurd te worden naar DKV. De kaart laten inscannen bij de apotheker is voldoende. De terugbetaling verloopt hierdoor zeer vlot. Let op : de apothekerskosten dienen gelinkt te zijn aan een ziekenhuisopname.


Heeft u vragen over uw polis ?

We leggen u deze graag uit ! 

Bel ons nu op 0471818284