DKV lagere premie betalen


DKV - hospitalistieverzekeringenBestaande klanten bij DKV 


U wenst uw DKV polis verder te zetten na pensioen of bij ontslag.

Voldoet uw DKV polis aan uw huidige verwachtingen?

U heeft deze DKV polis al jaren niet meer nagezien?

Betaalt u niet teveel aan uw huidige DKV polis?

Wat zijn uw huidige vereisten?

Wat zijn uw huidige voorwaarden?

Bent u tevreden met een 1-2 persoonkamer of?

Twijfel niet langer!


Laat uw polis DKV hospitalistie verzekering nazien door een expert.

We bepalen voor u, uw huidige behoeftes.

Op basis van uw behoeftes bepalen we welke DKV polis u nog nodig heeft.

Zonder te morrelen aan de voorwaarden.

Vaak kan u heel wat geld besparen per jaar.

Dit hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de DKV polis!

Deze screening van uw DKV polis is gratis en vrijblijvend.

Bel ons nu voor een afspraak!

-Welke wijzigingen voeren we voor u uit?


- Pasgeborene doorgeven aan ons.

- Wijziging van adres doorgeven aan ons.

- Persoon toevoegen aan uw polis.

- Nieuwe bankrekening doorgeven aan ons.

- U wenst uitleg van uw polis.

- U wenst een nieuwe medicard.

- U wenst uw groepspolis om te zetten naar aanleiding pensioen/ontslag.

- U heeft een schade ingediend en die verloopt moeilijk.


Oplossing van uw DKV hospitalistie -specialist:


- We voeren alle wijzigingen voor u door.

- We komen tot bij uw thuis , dit wanneer u tijd heeft.

- Indien u dit wenst leggen we de polisvoorwaarden uit.

- We lossen uw problemen op.

- Dit in gans Vlaanderen.